Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Post Koedijk


Veiligheid in caravan en camper

Speciale campingapparatuur

Comfort op vakantie wordt steeds belangrijker. Huishoudelijke apparaten en andere elektronica nemen we graag mee op reis. Let er goed op dat u speciale campingapparatuur gebruikt met een laag stroomverbruik. En ga op de juiste manier om met gasflessen- en toestellen.

Veilig omgaan met gas

Het is heel belangrijk dat u voordat u flessengas gaat gebruiken, de flessen en de apparatuur zorgvuldig installeert.  

Wist u dat....

 • u op de paal waar u de elektriciteit aansluit, kunt zien wat het maximaal toegestane verbruik is?
 • u de gas- en elektrische installatie het beste jaarlijks kunt laten keuren door uw dealer? U weet dan zeker dat u veilig kunt stoken en koken!
 • het gebruik van lpg in gasflessen levensgevaarlijk en verboden is?

Gebruikt u de juiste drukregelaar?

 • Kies altijd de juiste drukregelaar tussen gasfles en gasapparaat. De vereiste gasdruk vindt u op het typeplaatje van het gasapparaat.
 • Wilt u op een gasfles apparaten met verschillend drukvermogen aansluiten? Zorg dan voor verschillende drukregelaars.
 • Monteer de regelaar die de hoogste druk doorlaat, het dichtst bij de gasfles.
 • Vervang drukregelaars om de vijf jaar.

Veilig omgaan met electriciteit

Gaat u zelf werken aan de elektrische installatie van bijvoorbeeld uw caravan of camper, doe het dan veilig en volgens de voorschriften. Klik hier voor meer informatie en tips.

Brand! en nu?

 • Verwijder gasflessen uit de omgeving van de brand.
 • Meld de brand bij receptie of portier.
 • Waarschuw andere campinggasten en breng zo nodig mensen in veiligheid.
 • Probeer uitbreiding te voorkomen door zelf de brand te gaan blussen. Als dat niet lukt, sluit dan de ramen en deuren van de caravan of camper.
 • Zorg voor een vrije aanrijroute voor de brandweer.
 • Geef de brandweer informatie over eventuele slachtoffers en over hoe de brand is ontstaan.

Meer informatie

Informeer bij een erkende dealer van gasflessen en -apparaten voor meer informatie.


Veiligheid op de boot

Een brand is altijd gevaarlijk. Op een boot kunt u ook nog eens moeilijk vluchten. Zorg dus voor voldoende veiligheid aan boord.

Tips voor veiligheid aan boord

 • Zorg dat alle opvarenden op de hoogte zijn van de vluchtwegen en het gebruik van vluchtmiddelen en blusmiddelen aan boord.
 • Houd de vluchtwegen vrij.
 • Zorg voor voldoende reddingsvesten en bewaar ze op een toegankelijke plaats.
 • Zorg dat het motorcompartiment en de motor schoon zijn en controleer regelmatig de isolatie van de afvoer van de motor.
 • Als u tankt, let er dan op dat er geen brandstof op hete motoronderdelen valt.
 • Berg poetskatoen op in afgesloten blikken.

Brand aan boord?

Neem bij brand aan boord geen enkel risico. De boot is vervangbaar, u niet. Zorg er allereerst voor dat alle opvarenden in veiligheid zijn. Het meest voor de hand liggende blusmiddel aan boord is water. Zorg er dus voor dat u altijd een emmer aan een lijn binnen handbereik hebt.

Let op!

Gebruik op de boot altijd propaangas.

Gasleiding aan boord

Een gasleiding aan boord moet overal goed zichtbaar zijn en mag niet onder de waterlijn of door motor- en accuruimten lopen. Zo maakt u de kans op een gaslekkage zo klein mogelijk:

 • Gebruik zo weinig mogelijk koppelingen. Maak liever een bocht in de leiding.
 • Gebruik voor aftakkingen een Truma-afsluiterblok. Dat geeft minder verbindingen en dus minder kans op lekkages.
 • Gebruik voor alle verbindingen alleen knelfittingen, en voor zacht koperen pijpen steunbussen om insnoering te voorkomen.
 • Zorg voor voldoende uitzettingsruimte.
 • Gebruik bij schotpassages een schotdoorvoer.
 • Zorg dat de leiding goed is gebeugeld.
 • Sluit kachels, geisers, kooktoestellen en koelkasten altijd aan met een aansluitkraan.
 • Sluit kachels en geisers aan op een vaste leiding.
 • Gebruik voor kooktoestellen en koelkasten een flexibele leiding van maximaal een meter.                                      


Gebruik van elektriciteit op vakantie


Gemak dient de mens. Ook op vakantie willen we toch wel graag een koelkast, koffiezetapparaat enzovoort. Van al dit soort huishoudelijke artikelen bestaan speciale campingversies met een laag stroomverbruik. Er zijn bovendien omvormers en accu’s op de markt, waarmee u het stroomverbruik in uw kampeermiddel op een veilig niveau houdt.

naar boven

Gaat u zelf werken aan de elektrische installatie van bijvoorbeeld uw caravan of camper? Doe het dan veilig en volgens de voorschriften.

Spanningswaarden

De spanningswaarden in een caravan zijn 220 volt en 12 volt. Ook een spanning van 12 volt kan gevaarlijk zijn. Brandgevaar ontstaat bijvoorbeeld als de bedrading niet in orde is, of als u te veel lampen of apparaten op de 12-voltinstallatie aansluit.

naar boven

CEE-aansluiting

Zo is de aansluiting van de caravan op een 220-voltinstallatie het veiligst:

 • gebruik de blauwe, spatwaterdichte CEE-stekker
 • gebruik een neopreenkabel van maximaal 20 m lang. Rol de kabel altijd helemaal af. Zo voorkomt u warmteontwikkeling en daarmee kortsluiting.

Caravans met CEE-aansluiting zijn geaard. Heeft uw caravan geen CEE-aansluiting? Dan moet u een aardlekschakelaar plaatsen. Zorg er ook voor dat de metalen delen van uw caravan (wanden, chassis, aanrechtblad) geaard zijn.Open vuur in de natuur

Lekker zelf gevangen vis roosteren of met z’n allen rond een kampvuur op het strand. Gezellig! Maar ga wel zorgvuldig om met open vuur in de natuur. Het brengt namelijk risico’s met zich mee. Zeker als het al een tijdje droog is. Maak alleen een vuurtje op plaatsen waar dat mag.

Tips voor een veilig kampvuur

 • Zorg ervoor dat de grond in een straal van 1 meter om het vuur ‘brandvrij’ is.
 • Maak nooit een vuur op bos- of heidegrond. Dit kan ondergronds verder branden.
 • Stook niet in de buurt van (licht) ontvlambare zaken, zoals een hooiberg, een tent, overhangende takken e.d.
 • Houd blusmaterialen bij de hand, zoals water en zand.
 • Maak nooit een vuur bij sterke wind.

U mag niet overal zomaar barbecueën of een kampvuur aanleggen!

Houd u aan de plaatselijke regels. De regels kunnen te maken hebben met een lange periode van droogte, toegankelijkheid van het gebied of bijvoorbeeld de directe leefomgeving van mens en dier.

Hoe maakt u een kampvuur?

Als u toestemming heeft om ergens een kampvuur te maken, zorg dan voor een goed begin. Verzamel licht ontbrandbaar materiaal, ook wel tondel genoemd: hooi, droog gras, dennennaalden, twijgjes of houtsplinters. Maak van het materiaal een hoopje. Daarom- en overheen bouwt u met dunne takjes een kleine piramide. Hier omheen bouwt u dan weer een iets grotere piramide van wat dikker hout. Laat aan de kant waar de wind vandaan komt een opening over om het vuur later aan te steken.

Hoe dooft u het vuur?

Het is belangrijk dat u het vuur goed dooft en de as en kooltjes netjes opruimt. Dat gaat zo:

Sprenkel met water.

Verspreid het hout en/of kooltjes.

Sprenkel nog een keer. Als u het hout of de kooltjes kunt aanraken, is het goed.

Strooi er zand overheen.

Voel na met de hand of het vuur echt gedoofd is.

Is het vuur nog te groot?

Wees dan voorzichtig met grote hoeveelheden water. Als u er te veel water op gooit, ontstaat een hete stoomwolk die brandwonden kan veroorzaken. Begin met het verspreiden van het hout en doof het vuur met zand.Naar boven

Vluchten bij brand Veilig wonen voor ouderen Veilig barbecueën Veilig wonen
koolmonoxide Blusmiddelen
Home Aanmelden lid Actueel Contact Foto's Kazerne Korps Linken Preventie Uitrukken Voertuigen
Rookmelder