Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Post Koedijk


Een rookmelder (soms brandmelder genoemd) is een apparaat dat alarm slaat na detectie van rookdeeltjes (aërosols), die kunnen wijzen op een (beginnende) brand. Een rookmelder kan een zelfstandig apparaat zijn, maar steeds vaker zijn rookmelders verbonden met een brandmeldinstallatie.


Plaatsing melder zie verpakking van de Rookmelder.


Rookmelders kunt u kopen bij iedere Doe Het Zelf winkel

Vluchten bij brand Veilig barbecueën Veilig wonen voor ouderen Veilig op pad koolmonoxide
Blusmiddelen
Home Aanmelden lid Actueel Contact Foto's Kazerne Korps Linken Preventie Uitrukken Voertuigen
Veilig wonen