Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Post Koedijk

s Koedijk


0

Eigenschappen BBA schuimblussers 6 en 9 liter


• hoog blusvermogen op vaste stoffen en vloeistoffen

• voorzien van milieukeur

• veilig bij gebruik op onder spanning staande

  elektrische apparatuur tot 1000 volt

• optimale worplengte voor bestrijding op geruime

  afstand van de brandhaard

• zeer geringe nevenschade na gebruik

• eenvoudige bediening, ook door minder ervaren

Gebruikers


Vaste stoffen – Brandklasse A


Brandende vaste stoffen moeten doordrongen worden met schuim zodat de brandresten snel teruggekoeld worden. Het brandwerende laagje dat het schuim

achterlaat, sluit herontsteking uit. BBA schuimblussers zijn veilig en betrouwbaar. Eens geblust, blijft geblust.


Vloeistoffen – Brandklasse B


Op brandende vloeistoffen creëert schuim een afsluitende deken die zuurstof wegneemt bij de brand, waardoor brand stopt. De schuimdeken is uitstekend

bestand tegen de hitte van de vlammen. Een vloeistofplas die afgedekt is met schuim kan vrijwel niet meer ontstoken worden. Alcohol- en acetonbranden waarbij maximaal 5 liter brandstof aanwezig is, kunnen goed geblust worden met

de BBA 6L en 9L schuimblussers. Voor grotere alcoholen acetonbranden zijn de blussers niet geschikt.Eigenschappen BBA poederblussers 6 en 9 kg


• zeer hoog blusvermogen op vaste stoffen,

vloeistoffen en gassen

• veilig bij gebruik op onder spanning staande

elektrische apparatuur tot 1000 volt

• optimale worplengte voor bestrijding op geruime

afstand van de brandhaard

• eenvoudige bediening, ook door minder ervaren

gebruikers

• prijstechnisch aantrekkelijk: goede kwaliteit tegen

een scherpe prijs


Brandklasse A (vaste stoffen), Brandklasse B

(vloeistoffen) en Brandklasse C (gassen)


Verbranding wordt gezien als een snelle vorm van oxidatie. Die vindt plaats in een chemische kettingreactie, waarbij actieve moleculen ontstaan, de

zogenaamde radicalen. Die radicalen houden het verbrandingsproces gaande. Poederdeeltjes die in de brandhaard worden gebracht nemen de energie van

deze radicalen op. De inwendige energie van de radicalen neemt af totdat een niveau is bereikt waarop zij de kettingreactie niet meer in stand kunnen houden.

Bluspoeder word daarom wel aangeduid als negatieve katalysator. Hierdoor is herontsteking uitgesloten. BBA poederblussers zijn veilig en betrouwbaar.Eigenschappen BBA CO2 blussers 2 en 5 kg


• geen nevenschade door gasvormig blusmiddel

• veilig bij gebruik op onder spanning staande

elektrische apparatuur tot 1000 volt

• optimale worplengte voor bestrijding op geruime

afstand van de brandhaard

• eenvoudige bediening, ook door minder ervaren

gebruikers

• prijstechnisch aantrekkelijk: goede kwaliteit tegen

een scherpe prijs


Brandklasse B (vloeistoffen)


CO2 is een schoon, droog en onschadelijk blusmiddel voor de bestrijding van kleine vloeistofbranden. Het kan tevens gebruikt worden voor branden in onder spanning staande apparatuur, zonder gevaar voor de gebruiker.

Tevens toe te passen bij beginnende branden in vaste stoffen in het vlamstadium. CO2 is bij brandbestrijding zo effectief gebleken doordat de verhouding tussen brandbare stof en zuurstof verstoord wordt. De primaire

blusmethode is verstikken, waardoor er onvoldoende zuurstof overblijft om de brand gaande te houden.Blusdeken

Een blusdeken of branddeken is een deken die over een vuur is heen te leggen om het in een vroeg stadium te doven.

Het doek bestaat uit een niet of zeer slecht brandbaar materiaal al dan niet gecoat met een brandwerend middel. Tegenwoordig wordt geweven glasvezel (in meerdere lagen aangebracht) veelvuldig gebruikt. Oudere branddekens van voor 1992 kunnen nog asbest bevatten; het is raadzaam deze te vervangen door een moderne.

Doordat de deken de zuurstof ontneemt van de vuurhaard dooft het vuur. Het blusmiddel is geschikt voor kleine vloeistofbranden, personen die in brand staan en voor de vlam in de pan (als een deksel niet voorhanden is), of in geval van een frituurketel die in brand vliegt.

Een blusdeken is een zeer eenvoudig te gebruiken blusmiddel waar men weinig kennis voor nodig heeft om een beginnende kleine brand te blussen, bijvoorbeeld in een keuken. Op de houder van de blusdeken staat altijd een gebruiksaanwijzing afgedrukt. Blusdekens zijn in Nederland onder andere te koop bij de bouwmarkten.

De blusdeken wordt bij de hoeken vastgepakt, en gedeeltelijk om de eigen handen gewikkeld, zodat het vuur dat bestreden wordt de handen niet kan verwonden.

Bij het gebruik van een blusdeken om een vloeistofbrand te blussen is het zaak dat de deken minimaal een half uur blijft liggen. Door het optillen van de deken kan zuurstof bij de vloeistof komen, als de temperatuur van de vloeistof hoog genoeg is kan de vloeistof weer ontbranden. Men kijkt dus niet te snel of het vuur wel uit is.


Waarschuwing

Let op: Het benaderen van een brand of het betreden van een ruimte die gevuld is met rook is levensgevaarlijk en kan in een kwestie van seconden dodelijk zijn. Neem geen onnodige risico's en wacht indien nodig (en mogelijk) de komst van de brandweer af.

Vluchten bij brand Veilig wonen voor ouderen koolmonoxide Veilig op pad
Veilig wonen Veilig barbecueën Rookmelder
Home Aanmelden lid Actueel Contact Foto's Kazerne Korps Linken Preventie Uitrukken Voertuigen